Samen met alle andere medeondertekenaars (115+ ondertekenaars, zoals Unilever, Albert Heijn, Shell, LIDL) werken we aan het sluiten van de cirkel rond plastic producten en verpakkingen. Op zoek naar innovaties die het gebruik van plastic verminderen, hergebruik mogelijk maken, zorgen voor hoogwaardige recycling en de vervuiling van onze leefomgeving stoppen.

‘Het Plastic Pact NL is een initiatief van organisaties en het ministerie van IenW. Met het ondertekenen van het Plastic Pact committeert uw organisatie zich aan de ambitie om gezamenlijk de plasticketen te vereenvoudigen en te sluiten, door zoveel mogelijk herbruikbare en uitsluitend recycleerbare plastic producten en verpakkingen op de markt te brengen, daarvoor niet meer (soorten) plastic te gebruiken dan nodig is, meer plastic te recyclen en gerecyclede en biobased plastics opnieuw toe te passen in nieuwe producten en verpakkingen.’ Meer met minder plastic. Geraadpleegd op 23 september 2022, van https://www.meermetminderplastic.nl/over-ons/deelnemers